SK CZ LV RU UA HU DE EN

Bony na innowacje MŚP – zapytanie ofertowe

2017-07-26 // Wstecz do aktualności
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton zaprasza do składania ofert w zakresie usługi opracowania i wdrożenia nowego wyrobu w ramach projektu pn. "Innowacyjny system optymalizujący strumień powietrza procesowego dedykowany do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego w tym biomasy".

Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego do pobrania poniżej.


2017-08-04 //


Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 26.07.2017 r. w zakresie usługi opracowania i wdrożenia nowego wyrobu w projekcie pt.„ Innowacyjny system optymalizujący strumień powietrza procesowego dedykowany do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego w tym biomasy", najkorzystniejszą (jedyną) ofertę złożył Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Niniejszym, podmiot ten został wybrany do wykonania przedmiotowej usługi.

Unia europejska
GreenEnergia
Google plus