SK CZ LV RU UA HU DE EN

Dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej

2017-05-12 // Wstecz do aktualności
Dofinansowanie projektu z funduszy Unii EuropejskiejPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pn. „Opracowanie hybrydowego systemu ogrzewania opartego na powietrznych pompach ciepła i kotłach na pellety dla firmy Kołton s.c.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.


 

Celem projektu jest umożliwienie Firmie Kołton s.c. wdrożenia na rynku krajowym i międzynarodowym innowacyjnego produktu - hybrydowego systemu ogrzewania opartego o pompę ciepła i kocioł na biomasę (pellet) ze zautomatyzowanym podajnikiem.

 

W wyniku realizacji usługi badawczej Kołton s.c. otrzyma dokumentację techniczną prototypowych pomp ciepła, stanowiących podstawę działania hybrydowego systemu grzewczego, fizyczny prototyp pompy ciepła (przetestowany w warunkach rzeczywistego funkcjonowania) oraz algorytmy sterowania dla całego hybrydowego systemu grzewczego.

 

Całkowita wartość projektu: 116 542,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 75 800,00 zł


Unia europejska
GreenEnergia
Google plus