SK CZ LV RU UA HU DE EN

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

2018-01-29 // Wstecz do aktualnościPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pn.: "Innowacyjny system optymalizujący strumień powietrza procesowego dedykowany do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego w tym biomasy” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Cel projektu: podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie znacząco ulepszonych produktów - serii kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego, wyposażonych w system optymalizujący strumień powietrza procesowego.

 

Planowane efekty: w wyniku zrealizowania projektu zostanie rozpoczęty proces wdrożenia do działalności gospodarczej Firmy szeregu innowacyjnych, udoskonalonych produktów. Dodatkowymi efektami dla Przedsiębiorcy będą:

- dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu,

- zwiększenie grona dotychczasowych klientów,

- wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,

- stworzenie wizerunku innowacyjnej firmy, kreującej nowe rozwiązania w obszarze produktów grzewczych.

 

 

Wartość projektu: 399 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 276 250,00 złUnia europejska
GreenEnergia
Google plus