SK CZ LV RU UA HU DE EN

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

2018-02-16 // Wstecz do aktualności
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pn.: "Budowa i doposażenie zakładu produkcyjnego w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy Kołton s.c.” w ramach poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wprowadzenie na rynek innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy PPHU Kołton oraz poprawa wydajności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu PPHU Kołton odniesie następujące korzyści:
- organizacja wydajnego procesu produkcji oraz bezpiecznych miejsc pracy,
- zwiększenie zdolności produkcyjnych Przedsiębiorstwa,
- poprawa dostępności komunikacyjnej Zakładu,
- dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie dotychczasowego rynku zbytu,
- zwiększenie grona docelowych klientów,
- umocnienie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku,
- wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów.

Okres realizacji projektu: 1 października 2017 - 30 września 2019
Wartość projektu: 16 289 686,79 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 7 148 735,21 zł


Unia europejska
GreenEnergia
Google plus