SK CZ LV RU UA HU DE EN

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017

2017-11-23 // Wstecz do aktualności
W związku z realizacją projektu potencjalnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 3.4.4 Dotacje, firma P.P.H.U. KOŁTON S.C.  zaprasza do składania ofert
w zakresie robót budowlanych na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza energetycznego. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego, dołączonym do niniejszego komunikatu.

2017-12-15// Informacja o wyborze wykonawcy

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 23.11.2017 r. w zakresie robót budowlanych na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przyłącza energetycznego, najkorzystniejszą (jedyną) ofertę złożyła Firma Handlowo Usługowa Stanisław Knapczyk. Niniejszym, podmiot ten został wybrany do wykonania przedmiotowej usługi.Załącznik nr 6. Dokumentacja projektowa - ze względu na rozmiar i ilość dokumentów, dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym: https://drive.google.com/open?id=1nglJ5CnUFXGUzxdYg02PRRbmyC6uIoOS
Unia europejska
GreenEnergia
Google plus