SK CZ LV RU UA HU DE EN

Aktualności

Zapytanie Ofertowe
2017-09-28 // czytaj cały
W związku z realizacją projektu potencjalnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 3.4.4 Dotacje, firma P.P.H.U. KOŁTON S.C. zaprasza do składania ofert w zakresie robót budowlanych na potrzeby budowy obiektu produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną
Bony na innowacje MŚP – zapytanie ofertowe
2017-07-26 // czytaj cały
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton zaprasza do składania ofert w zakresie usługi opracowania i wdrożenia nowego wyrobu w ramach projektu pn. "Innowacyjny system optymalizujący strumień powietrza procesowego dedykowany do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego w tym biomasy".
Dofinansowanie projektu z funduszy Unii EuropejskiejDofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej
2017-05-12 // czytaj cały
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pn. „Opracowanie hybrydowego systemu ogrzewania opartego na powietrznych pompach ciepła i kotłach na pellety dla firmy Kołton s.c.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.
Dofinansowanie projektu z Funduszy EuropejskichDofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich
2016-05-04 // czytaj cały
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kołton Wojciech Kołton Krzysztof Kołton s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Opracowanie koncepcji technologicznej systemu zasilania niezależnego od sieci elektroenergetycznej dla ekologicznych kotłów na pellety produkowanych przez firmę Kołton S.C.”
Podhalańskie Targi BudownictwaPodhalańskie Targi Budownictwa
2014-05-12 // czytaj cały
Otrzymaliśmy w tym roku Główną Nagrodę w kategorii Produkt na Targach Budownictwa za kocioł typu Pellmax.
XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX w KielcachXVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX w Kielcach
2014-03-21 // czytaj cały
Firma KOŁTON znalazła się na liście wystawców na XVII Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX, które miały miejsce w dniach od 18 do 20 marca 2014r. w Kielcach.
GreenEnergia
Google plus