SK CZ LV RU UA HU DE EN

Zawór mieszający

W celu zabezpieczenia kotła przed korozją i wydłużenia jego żywotności, konieczne jest utrzymywanie temperatury wody kotłowej powyżej 55ºC. Jednym z rozwiązań dotyczących tego zagadnienia jest zastosowanie zaworu mieszającego.
Zawór mieszający miesza zarówno czynnik zasilający grzejniki z czynnikiem z nich powracającym, jak i czynnik zasilający instalację z czynnikiem powracającym do kotła. Tym sposobem mamy pełną kontrolę nad temperaturą czynnika na powrocie do kotła i w konsekwencji, możemy tak ustawić zawór mieszający aby nie była ona niższa niż zalecana.
Regulowanie stopnia otwarcia zaworu może być ręczne lub automatyczne za pomocą siłownika elektrycznego. Wszystkie sterowniki stosowane w kotłach firmy Kołton posiadają możliwość sterowania siłownikiem elektrycznym zaworu.
Instalacja z zaworem mieszającym, wyposażonym w siłownik elektryczny jest praktycznie bezobsługowa i skutecznie chroni kocioł na paliwo stałe przed korozją niskotemperaturową. Dodatkowo istotną zaletą zastosowania zaworu mieszającego jest płynna regulacja temperatury w układzie.


Unia europejska
GreenEnergia
Google plus