flag sk
flag sk
eu

Loading color scheme

5 KLASA EKOLOGII

Jeszcze niedawno wyróżniano trzy podstawowe klasy emisyjne kotłów - od 1 do 3 (najlepsza/najwyższa), co określała norma EN 303-5 z 2002 roku. Aby ograniczyć emisję szkodliwych substancji do środowiska, kilka lat temu zabroniono sprzedaży kotłów poniżej 5 klasy o mocach mniejszych niż 500 kW.

Jeszcze kilkanaście lat temu wyróżniano trzy podstawowe klasy emisyjne kotłów - od 1 do 3 (najlepsza/najwyższa), co określała norma EN 303-5 z 2002 roku. Jednak w ciągu 10 lat przygotowano nowe przepisy, które zostały zawarte w zaktualizowanej normie jeszcze w 2012 roku. Przedstawiły one trzy nowe klasy o bardziej rygorystycznych warunkach emisyjnych: od 3 do 5, gdzie 5 jest klasą najbardziej restrykcyjną, a przez to i najlepszą.

Warto zauważyć, że wiele starszych modeli kotłów nadal nie posiada żadnej klasy w tabliczce znamionowej, ponieważ wcześniej nie było to wymagane. Wyłącznie osoby próbujące uzyskać dotację do zakupu kotła starały się ją uzyskać. Jednak nowa norma już wymusza oznaczenie klasy na każdym kotle, zgodnie z ich stopniem szkodliwości dla środowiska.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać tabliczkę znamionową z klasą 5, kocioł musi spełniać bardzo restrykcyjne warunki, które określa norma EN 303-5:2002. Wśród nich można wymienić między innymi:

  • ● Wartość graniczna emisji CO wynosi nie więcej niż 500 mg/m3 (wcześniej: 3000 mg/m3),
  • ● Wartość graniczna emisji pyłu kopalnianego wynosi nie więcej niż 40 mg/m3 (wcześniej: 125 mg/m3),
  • ●Wartość graniczna emisji gazowych zanieczyszczeń organicznych wynosi nie więcej niż 20 mg/m3 (wcześniej 100 mg/m3).

Są to bardzo duże zmiany, wymuszające na producentach wykorzystanie znacznie bardziej zaawansowanych technologii, a także bardziej restrykcyjnych instrukcji dotyczących paliw, które mogą być spalane. Należy do nich przede wszystkim suchy opał, który może również być samodzielnie dosuszany poprzez wentylację w urządzeniu.

Nowe przepisy obowiązują już od 1 października 2017 roku. Oznacza to, że każdy wyprodukowany kocioł po tej dacie musi być zgodny z wymaganiami emisyjnymi 5 klasy. Wiąże się to z podwyżką nie tylko cen za urządzenie, ale również za dozwolone paliwo.

Ecodesign

Rozporządzenie Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku wprowadziło dyrektywę Ecodesign, która zacznie obowiązywać w 2020 roku. Zostaną wprowadzone dodatkowe przepisy dotyczące sezonowej efektywności energetycznej dla tlenku węgla, azotu, organicznych związków gazowych oraz cząstek stałych.