flag sk
flag sk
eu

Loading color scheme

PROPID

System optymalizujący strumień powietrza przy spalaniu w kotłach automatycznych na paliwo stałe w tym biomasy.

W dotychczasowych standardowych systemach sterowania kotłami automatycznymi, do dawki paliwa podawana jest stała objętość powietrza. Ma to swoje wady, gdyż po podaniu porcji paliwa strumień powietrza jest zbyt mały, a po częściowym wypaleniu porcji paliwa – zbyt duży.

PROPID® to system sterowania, który charakteryzuje się tym że logika sterowania oparta jest na sprzężeniu w przód tzw. balistycznym, gdzie przewidziany jest odpowiedni strumień powietrza do wypalającego się paliwa w czasie.

W systemie PROPID ® przewiduje się , że podczas każdego cyklu spalania, w czasie podawania jak i przerwy podawania paliwo zmienia swoją objętość. Odpowiedni algorytm optymalizuje strumień tak, aby objętość powietrza dostarczonego do spalania, była proporcjonalna do objętości paliwa, które wypala się w czasie trwania przerwy między podawaniami . Wentylator zmienia swoje obroty i dopasowuje strumień powietrza w czasie każdego cyklu podawania i podczas przerw między podawaniami.

Utrzymanie stałej proporcji powietrza do paliwa zapewnia optymalne spalanie i ma bezpośredni wpływ na poprawę sprawności urządzenia , zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji, oraz powstawanie spieków w palenisku