Aktualności

Mega promocja! Bufor gratis.

REGULAMIN akcji promocyjnej firmy KOŁTON

 „MEGA PROMOCJA. BUFOR GRATIS.”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mega Promocja. Bufor Gratis” (dalej zwany Konkursem) jest firma KOŁTON spółka komandytowa z siedzibą na ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym i jest organizowany wyłącznie w celach promocyjnych produktu i marki KOŁTON.
 3. Regulamin promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie firmy KOŁTON

 §2. OKRES TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna „Mega Promocja. Bufor Gratis” odbędzie się w okresie od 28.08 do 30.09.2023 lub do wyczerpania zapasów- 100 sztuk buforów marki KOŁTON o pojemności 300 l lub 500 l.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Promocja jest kierowana dla wszystkich osób pełnoletnich.
 2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest otwarte dla osób fizycznych i podmiotów prawnych, które spełniają warunki w niniejszym regulaminie.
 3. Promocja dotyczy wszystkich, którzy dokonają zakupu u dystrybutora lub instalatora lub bezpośrednio w siedzibie firmy KOŁTON spółka komandytowa. Zakup może być jednorazowy lub wielokrotny.

§4 .ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Produkty biorące udział w promocji: pompa ciepła powietrze/woda

Airkompakt P0916

Airkompakt P1118

Airkompakt P1522

Airkompakt P1926

 1. Aby wziąć udział w Promocji „Mega promocja. Bufor gratis”, uczestnik musi:
 2. a) dokonać zakupu przynajmniej jednej pompy ciepła AIRKOMPAKT (P0916; P1118; P1522; P1926) wraz ze zbiornikiem na wodę marki KOŁTON BW Hygienic 300 l lub 500 l w okresie trwania promocji i bufor marki KOŁTON o pojemności 300 l lub 500 l zostanie przekazany klientowi za 1 zł brutto.
 3. Bufor zostanie przekazany klientowi w chwili odebrania zakupu razem pompą ciepła i zbiornikiem na wodę.
 4. Bufor nie podlega wymianie na gotówkę ani inne produkty.
 5. Uczestnik w czasie trwania akcji promocyjnej może wziąć udział w konkursie wielokrotnie.
 6. Organizator promocji nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. artykułu 30 ust. 1 pkt 2 z dn. 26.07.1991 w związku ze sprzedażą produktów objętych promocją za 1 zł brutto.

§5 .POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z uczestnictwa w Promocji.
 3. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kolton.pl
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy składać na piśmie w siedzibie Organizatora w terminie jednego miesiąca od dokonania zakupu pompy ciepła AIRKOMPAKT.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 25.08.2023
mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz