flag sk
flag sk
eu

Loading color scheme

Realizacja projektu

 

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie prototypu innowacyjnej pompy ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą, pracującej na ekologicznym czynniku R290”.

Celem projektu jest umożliwienie Firmie PPHU KOŁTON S.C. wdrożenia na rynku krajowym innowacyjnego produktu –– pompy ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą, pracującej na ekologicznym czynniku R290.

W wyniku realizacji usługi badawczej we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, PPHU KOŁTON S.C. otrzyma w pełni funkcjonalny prototyp pompy ciepła typu powietrze-woda, opartej o sprężarkę chłodniczą, wyposażoną w inwerter (falownik), dzięki której możliwa będzie modulacja mocy pracy pompy ciepła przy jednoczesnym zastosowaniu w pełni ekologicznego czynnika chłodniczego R290, o bardzo niskim GWP (równym 3). Powyższe wyniki prac badawczych pozwolą Wnioskodawcy na wdrożenie ostatecznego produktu do własnej oferty handlowej.

Okres realizacji projektu: 1 października 2019 r. - 14 luty 2020 r.
Całkowita wartość projektu: 144 648,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 98 054,88 zł