Zbiornik CWU- KOŁTON BW Hygienic

bufor_front_render
bufor_rear_render

Zbiorniki serii BW hygienic o pojemności 300l i 500l to zbiorniki wyposażone w higieniczną karbowaną wężownicę, wykonaną ze stali nierdzewnej. Służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Są dedykowane do pomp ciepła KOŁTON AIRKOMPAKT oraz systemów mieszanych pompa ciepła + inne źródło ciepła, np. KOŁTON AIRKOMPAKT+ kocioł pelletowy KOŁTON Bio PellKompakt i inne. W instalacjach wysokotemperaturowych mogą również być stosowane jako zbiorniki multiwalentne, które stanowią połączenie zbiornika buforowego centralnego ogrzewania z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (przez wężownicę nierdzewną).

Zbiorniki serii BW hygienic zostały stworzone do współpracy z różnymi źródłami ciepła, pompami ciepła, kotłami pelletowymi, gazowymi, grzałką elektryczną itp. Nadają się do bardzo rozbudowanych i skomplikowanych instalacji, gdzie pełnią również rolę sprzęgła hydraulicznego. Wyróżniają się izolacją termiczną o dobrych parametrach, dwoma króćcami na grzałkę elektryczną dającymi możliwość montażu od przodu lub od tyłu zbiornika, kierownicami zapewniającymi warstwowanie ciepła w zbiorniku i fabrycznie wbudowanym rozwiązaniem umożliwiającym podłączenie do 12 czujników pomiarowych na 4 różnych wysokościach zbiornika.

Zapytaj o produkt

Zasada działania

Zbiorniki BW hygienic działają na zasadzie przepływowego podgrzewacza wody.

Energia cieplna zmagazynowana jest w wodzie krążącej w układzie centralnego ogrzewania.

Woda sieciowa (użytkowa) przepływa prosto do kranu (ciepła woda użytkowa) przez nierdzewną, karbowaną wężownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła podgrzewając się do temperatury utrzymywanej w zbiorniku.

Innowacyjnym rozwiązaniem w zbiornikach BW jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanych kierownic strumienia wody grzewczej. Kierownice te wprawiają wodę grzewczą w ruch wirowy od góry zbiornika minimalizując pionowy ruch wody w zbiorniku. Rozwiązanie takie zapewnia jak najlepsze uwarstwienie (stratyfikację) temperatury wody w zbiorniku od góry do dołu. Rozwiązanie to minimalizuje mieszanie się wody w zbiorniku co przekłada się pozytywnie na sprawność pomp ciepła, ilość cykli nagrzewania zbiornika pompą ciepła i zapewnia maksymalną wydajność.

bufor_front_render_kotlownia

Zasada działania

Zbiornik bez kierownic strumienia wody / Zbiornik z standardową kierownicą strumienia wody

Zbiornik bez kierownic strumienia wody / Zbiornik z standardową kierownicą strumienia wody

Zbiornik z autorską kierownicą oprac. przez firmę KOŁTON

Zbiornik z autorską kierownicą oprac. przez firmę KOŁTON

Zbiorniki serii B magazynują ciepło w wodzie krążącej w układzie centralnego ogrzewania. Woda podgrzewana przez urządzenie grzewcze jest gromadzona w zasobniku w celu jej dalszego przesyłu do odbiorników ciepła (ogrzewanie podłogowe, grzejniki konwekcyjne, klimakonwektory itp.).

Innowacyjnym rozwiązaniem w zbiornikach B i BW jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanych kierownic strumienia wody grzewczej. Kierownice te wprawiają wodę grzewczą w ruch wirowy od góry zbiornika minimalizując pionowy ruch wody w zbiorniku. Rozwiązanie takie zapewnia jak najlepsze uwarstwienie (stratyfikację) temperatury wody w zbiorniku od góry do dołu. Rozwiązanie to minimalizuje mieszanie się wody w zbiorniku co przekłada się pozytywnie na sprawność pomp ciepła, ilość cykli nagrzewania zbiornika pompą ciepła i zapewnia maksymalną wydajność.

Bufor z  kotłem  na pellet, drewno

W przypadku pracy ze źródłem ciepła na paliwa stałe, rolą zbiornika buforowego jest gromadzenie nadmiaru ciepła, w celu zapewnienia wysokiej sprawności urządzenia grzewczego, minimalizacji cykli pracy kotła. Zbiornik pełni rolę sprzęgła hydraulicznego.

Bufor z pompą ciepła

W przypadku pracy zbiornika w układzie z pompą ciepła podstawową rolą zbiornika jest zapewnienie minimalnego czasu pracy sprężarki w celu zminimalizowania awarii pompy ciepła. Zbiornik pełni rolę bufora a także zapewnia energię cieplną, która jest potrzebna do poprawnego przeprowadzenia procesu odszraniania parownika pompy ciepła, bez udziału grzałki elektrycznej. Bufor ciepła zapewnia stabilizacje temperatury wody wyjściowej na instalacje w przypadku przełączenia się pompy ciepła na cykl podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W okresie letnim może być magazynem chłodu.

Cechy szczególne

 • Nierdzewna wężownica posiadająca karbowaną ściankę zwiększającą powierzchnię wymiany ciepła, oraz wprawiająca wodę przepływającą w ruch turbulentny dla lepszej wydajności,.
 • Gładka struktura powierzchni wężownicy wykonanej ze stali nierdzewnej zapobiega osiadaniu kamienia i powstawaniu oporów przenoszenia ciepła,
 • Karbowana konstrukcja wężownicy wykazująca właściwości sprężyste co w przypadku dynamicznych zmian ciśnienia związanych z otwieraniem i zamykaniem kranu wywołuje drgania wężownicy i dodatkowo poprawia samooczyszczanie się wężownicy z osadów
 • Dzięki wysokiej burzliwości przepływu w wężownicy oraz krótkiemu czasowi podgrzewania wody użytkowej, wyeliminowana zostaje możliwość zastoin wody i rozwoju bakterii w tym Legionelli,
 • Zbiornik posiada 12 miejsc czujnikowych w 4 wysokościach zbiornika, co eliminuje problem braku miejsca na czujniki pomiarowe dodatkowych źródeł ciepła czy sterowników dodatkowych.
 • Specjalna konstrukcja kierownic strumienia zapewnia uwarstwienie wody i minimalizuje mieszanie wody w zbiorniku
 • Zbiornik posiada 10 króćców przyłączeniowych dla źródeł i odbiorników ciepła
 • Ocieplenie specjalną matą izolacyjną zapewnia bardzo dobre właściwości termiczne, zewnętrzna izolacja jest demontowana co ułatwia transport w wąskich przestrzeniach.

Warunki pracy

 • Zbiorniki BW 300 i BW 500 mogą pracować w temperaturach do 85˚̊C (zasilanie kotłem pelletowym) i przy ciśnieniu roboczym max. 3 bar w instalacji C.O. Ciśnienie wody użytkowej przepływającej przez wężownicę to max. 6 bar.

Wymiary

bufor_rysunek_techniczny_1

Wymiary

300 500

Wymiar

Średnica [mm]
750
850
A [mm]
300
300
B [mm]
600
680
C [mm]
895
1660
D [mm]
1190
1440
E [mm]
1473
1723
F [mm]
285
285
G [mm]
730
730
H [mm]
430
850
I [mm]
990
1190
J [mm]
18
18

Parametry

300 500

Zbiornik

Pojemność znamionowa
l
300
500
Ciśnienie znamionowe zbiornika
MPa
0,3
0.3
Ciśnienie znamionowe wężownicy
MPa
0,6
0.6
Temperatura znamionowa
[°C]
95
95
Powierzchnia wężownicy
m2
4,7
4.7
Pojemność wężownicy
l
Stała wydajność C.W.U. przy podgrzewaniu wody od 10 do 45 [°C], przy stałej temperaturze w buforze 65 [°C]
l/h
15
15
Masa (bez wody)
kg
70
90

Warunki gwarancji

Firma KOŁTON sp. K. z siedzibą w Jabłonce, ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, jako producent zbiorników buforowych B oraz BW, udziela kupującemu gwarancji jakości wyrobu na okres 36 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.

Kupujący zobowiązany jest do:

 • powierzenia instalacji urządzenia uprawnionemu instalatorowi;
 • ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi i montażu;
 • zawiadomienia serwisu fabrycznego o ujawnieniu się wady urządzenia w terminie do 7 dni od jej zaobserwowania.

Niedopełnianie powyższych zobowiązań skutkuje utratą gwarancji.

 

 1. W przypadku ujawnienia się wady lub wystąpienia usterki, decydującym o jej usunięciu lub wymianie urządzenia jest producent.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu.
 3. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.
 4. Producent wykona obowiązki wynikające z gwarancji niezwłocznie, po zgłoszeniu wady urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie niniejszej karty i dokumentu zakupu.
 5. Producent może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku braku swobodnego dostępu do reklamowanego urządzenia.
 6. Gwarancja dotyczy tylko wyrobów zakupionych i użytkowanych na terytorium Polski.
 7. Udzielona gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Zapytaj o produkt Zbiornik buforowy


  Zapytanie wysłane!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

  mężczyzna

  Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

  Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

  Uruchom formularz