SK CZ LV RU UA HU DE EN

Podajniki do kotłów

Podajnik retortowy
Do spalania paliwa stałego, jakim jest ekogroszek, służą dedykowane podajniki do kotłów. Składają się one z mechanizmu ślimakowego, za pomocą którego odbywa się transport opału ze zbiornika do palnika retortowego - to w nim odbywa się proces spalania. Prosta konstrukcja czyni je niezawodnymi oraz łatwymi w obsłudze oraz konserwacji. Podajniki standardowe spalają ekogroszek o granulacji od 5-25 mm i węgiel o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania (kaloryczność 17-27MJ/kg). Typ standardowy napędzany jest przez motoreduktor NORD gwarantujący wysoką wytrzymałość oraz cichą i bezawaryjną pracę przez wiele lat.
Podajnik TRIO
Podajniki TRIO służą do spalania ekogroszku, miału węglowego oraz pelletu. W tego typu urządzeniach zastosowano retortę obrotową, która pełni funkcję rozbijania szklaki powstającej na palenisku przy spalaniu miału węglowego oraz dodmuchy. Pozwala to najefektywniej spalać pellet. Typ TRIO, tak samo jak i standardowy, napędzany jest przez motoreduktor NORD gwarantujący wysoką wytrzymałość oraz cichą i bezawaryjną pracę przez wiele lat. TRIO z retortą obrotową na miał montowane są w kotłach do 25kW włącznie, natomiast podajniki TRIO z dodmuchami montowane są do kotłów do 300 kW. Wszystkie urządzenia TRIO wyposażone są w system gaszący-strażak.
Palnik żeliwny EKO ENRGIA
Palnik żeliwny EKO ENRGIA na paliwo stałe z podajnikiem ślimakowym nowej generacji jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie szerokiej gamy paliw w postaci sypkiej i granulatu od 1-32mm. Paliwem zasadniczym jest węgiel w granulacji 1-32mm (od miałów do groszków). Konstrukcja nowej dyszy palnika i zastosowanie nowego sposobu podawania paliwa pozwala na stosowanie paliw tzw. trudnych, np. węgle z wysoką liczbą rogi (spiekalnością), które tworzą często w palenisku spieki.
Eco palnik serii UNI MAX
Eco palnik serii UNI MAX montowany jest w kotłach spalających pellet. Palniki te wyposażone są w zespół segmentowego ruchomego rusztu w postaci wysuwanej do czyszczenia szuflady. Posiadają one również wykładkę ceramiczną, która stabilizuje warunki spalania. Palniki serii UNI-MAX są w stanie spalić prawie każdy rodzaj pelletu dostępny na rynku - zarówno tej dobrej jakości, jak i jakości przemysłowej, a także agropellet oraz drobną, suchą, sypką biomasę.
Unia europejska
GreenEnergia
Google plus