Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami), od 1 stycznia 2020 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w firmie udziela Inspektor Ochrony Danych:

KOŁTON spółka komandytowa

ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka

NIP: 7352749054

e-mail: firma@kolton.pl
tel.: 182642667