Jakość marki

Elementy kotła jak i jego obudowy konstruowane są przy wykorzystaniu technik CAD CAM. Zapewnia to dużą powtarzalność elementów konstrukcyjnych, a to wpływa na wysoką jakość i estetykę kotłów.

Tworząc nasze produkty kierujemy się przede wszystkim wymaganiami jakie stawiają przed nami klienci. Spełniamy ich najbardziej wygórowane oczekiwania oraz dostosujemy się do trendów panujących na rynku branży grzewczej.

Każdy potencjalny odbiorca znajdzie u nas produkt, który idealnie spełni jego wymagania, od tych najprostszych po najbardziej zaawansowane, m.in. kotły z możliwością inteligentnego sterowania całym systemem grzewczym.

Kotły

Zobacz jak powstają nasze produkty

Sprawdź, jak się pracuje w firmie Kołton!

1:00

Dlaczego warto wybrać nasze produkty?

check icon

Kotły wykonane z atestowanych stali kotłowych

eye icon

Innowacyjny, nowoczesny, estetyczny wygląd

ikonka ręki

Przyjazne w obsłudze dla użytkownika sterowanie

ikonka lisstka

Certyfikaty energetyczno-ekologiczne

ikonka wifi

Możliwość rozbudowy o moduł sterowania internetowego

Ekodesign.

Jakość marki

Wielokrotnie można było usłyszeć o dziesiątkach zalet kotłów klasy 5 – są między innymi energooszczędne, opłacalne oraz wysokowydajne. Jednak Unia Europejska postanowiła pójść o krok dalej i udowodnić, że kotły mogą być jeszcze lepsze. Postanowienie to zawarła w dyrektywie Ecodesign, nazywanej również Ekoprojektem bądź dyrektywą ErP. Kotły grzewcze na paliwo stałe zostały ujęte w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Ecodesign ma wejść w życie dopiero na początku 2020 roku, jednak warto już dzisiaj zapoznać się z podstawowymi zmianami, jakie ma ona wprowadzić. Po co? Ecodesign jest odpowiedzią UE na problem bardzo krótkiej pracy urządzenia z mocą nominalną – oznacza to, że kocioł jest efektywny energetycznie tylko przez niewielką część sezonu. Po jego upływie działa w trybie postoju bądź podtrzymania, co jest niekorzystne zarówno pod względem kosztów dla użytkownika, jak i w aspekcie środowiskowym dotyczącym emisji spalin.

Jakość marki

Dyrektywa Ecodesign wprowadza nowe wymagania, które będą musiały spełniać wszystkie kotły grzewcze w 2020 roku. Pozostałe modele zostaną na stałe wycofane w sprzedaży. Istotna jest przede wszystkim kwestia emisji dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

Główne założenia:
Sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza, niż 75% dla kotłów o mocy nominalnej 20 kW lub mniejszej, oraz 77% dla kotłów o mocy znamionowej przekraczającej 20 kW. W dyrektywie zostały również określone wymagania dotyczące emisji tlenku węgla, azotu, organicznych związków gazowych oraz cząstek stałych. Kotły, które spełnią wszystkie te wymagania otrzymają specjalną etykietę podkreślającą, że to właśnie to urządzenie będzie najbardziej korzystne dla właściciela oraz środowiska naturalnego.

Jakość marki

Wymagania dotyczące emisji tlenku węgla, azotu, organicznych związków gazowych oraz cząstek stałych

Tlenek węgla
kotły z automatycznym podajnikiem
≤ 500 mg/m3,
kotły z ręcznym podawaniem paliwa
≤ 700 mg/m3,
Tlenek azotu
kotły na biomasę
≤ 20 mg/m3,
kotły na paliwa kopalne
≤ 350 mg/m3,
las

5 Klasa.

5 klasa

Jeszcze kilkanaście lat temu wyróżniano trzy podstawowe klasy emisyjne kotłów – od 1 do 3 (najlepsza/najwyższa), co określała norma EN 303-5 z 2002 roku. Jednak w ciągu 10 lat przygotowano nowe przepisy, które zostały zawarte w zaktualizowanej normie jeszcze w 2012 roku. Przedstawiły one trzy nowe klasy o bardziej rygorystycznych warunkach emisyjnych: od 3 do 5, gdzie 5 jest klasą najbardziej restrykcyjną, a przez to i najlepszą.

Warto zauważyć, że wiele starszych modeli kotłów nadal nie posiada żadnej klasy w tabliczce znamionowej, ponieważ wcześniej nie było to wymagane. Wyłącznie osoby próbujące uzyskać dotację do zakupu kotła starały się ją uzyskać. Jednak nowa norma już wymusza oznaczenie klasy na każdym kotle, zgodnie z ich stopniem szkodliwości dla środowiska.

Jakie warunki należy spełnić?
Aby otrzymać tabliczkę znamionową z klasą 5, kocioł musi spełniać bardzo restrykcyjne warunki, które określa norma EN 303-5:2002. Wśród nich można wymienić między innymi:

dłonie ludzi z kulką

Kotły oznaczone tabliczką 5 Klasa muszą spełnić bardzo restrykcyjne wymagania.

Emisja CO
≤ 500 mg/m3
wcześniej 3000 mg/m3
Emisja pyłu kopalnianego
≤ 40 mg/m3,
wcześniej 125 mg/m3
Emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych
≤ 20 mg/m3,
wcześniej 100 mg/m3
las

Są to bardzo duże zmiany, wymuszające na producentach wykorzystanie znacznie bardziej zaawansowanych technologii, a także bardziej restrykcyjnych instrukcji dotyczących paliw, które mogą być spalane. Należy do nich przede wszystkim suchy opał, który może również być samodzielnie dosuszany poprzez wentylację w urządzeniu.

Nowe przepisy obowiązują już od 1 października 2017 roku. Oznacza to, że każdy wyprodukowany kocioł po tej dacie musi być zgodny z wymaganiami emisyjnymi 5 klasy. Wiąże się to z podwyżką nie tylko cen za urządzenie, ale również za dozwolone paliwo.

wesoła rodzina
mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz