Zbiornik kombinowany KBW- zbiornik buforowy+ zbiornik higieniczny C.W.U.

Zbiorniki buforowe serii KBW są połączeniem buforów serii B i BW. Zbiorniki KBW są zbiornikami typu „2w1”. Występują w pojemności 55 litrów.  Służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Są dedykowane do kotłów, pomp ciepła AIRKOMPAKT o mocy 7, 9 i 11 kW  i każdej mocy pompy inwerterowej AIRADAPT oraz systemów mieszanych pompa ciepła + inne źródło ciepła, np. KOŁTON + kocioł pelletowy KOŁTON  i inne. Górna część to zbiornik BW na cele C.W.U., z kolei dolna część to bufor na cele C.O. W instalacjach wysokotemperaturowych mogą również być stosowane jako zbiorniki multiwalentne, które stanowią połączenie zbiornika buforowego centralnego ogrzewania z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej (przez wężownicę nierdzewną).

Zbiorniki serii KBW  zostały stworzone do współpracy z różnymi źródłami ciepła, pompami ciepła, kotłami pelletowymi, gazowymi, grzałką elektryczną.  Nadają się do bardzo rozbudowanych i skomplikowanych instalacji, gdzie pełnią również rolę sprzęgła hydraulicznego. Wyróżniają się izolacją termiczną o dobrych parametrach, dwoma króćcami na grzałkę elektryczną dającymi możliwość montażu od przodu lub od tyłu zbiornika, kierownicami zapewniającymi warstwowanie ciepła w zbiorniku i fabrycznie wbudowanym rozwiązaniem umożliwiającym podłączenie do 12 czujników pomiarowych na 4 różnych wysokościach zbiornika.

Zapytaj o produkt

Zasada działania

Zbiorniki KBW działają na zasadzie przepływowego podgrzewacza wody.

Energia cieplna zmagazynowana jest w wodzie krążącej w układzie centralnego ogrzewania.

Woda sieciowa (użytkowa) przepływa prosto do kranu (ciepła woda użytkowa) przez nierdzewną, karbowaną wężownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła podgrzewając się do temperatury utrzymywanej w zbiorniku.

Innowacyjnym rozwiązaniem w zbiornikach KBW jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanych kierownic strumienia wody grzewczej. Kierownice te wprawiają wodę grzewczą w ruch wirowy od góry zbiornika minimalizując pionowy ruch wody w zbiorniku. Rozwiązanie takie zapewnia jak najlepsze uwarstwienie (stratyfikację) temperatury wody w zbiorniku od góry do dołu. Rozwiązanie to minimalizuje mieszanie się wody w zbiorniku co przekłada się pozytywnie na sprawność pomp ciepła, ilość cykli nagrzewania zbiornika pompą ciepła i zapewnia maksymalną wydajność.

Zbiornik wodny KOŁTON- lepszy, dzięki modelowaniu komputerowemu

Zbiornik bez kierownic strumienia wody / Zbiornik z standardową kierownicą strumienia wody

Zbiornik z autorską kierownicą oprac. przez firmę KOŁTON

Innowacyjnym rozwiązaniem w zbiornikach marki KOŁTON, jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanych kierownic strumienia wody grzewczej. Kierownice te wprawiają wodę grzewczą w ruch wirowy od góry zbiornika minimalizując pionowy ruch wody w zbiorniku. Rozwiązanie takie zapewnia jak najlepsze uwarstwienie (stratyfikację) temperatury wody w zbiorniku od góry do dołu. Rozwiązanie to minimalizuje mieszanie się wody w zbiorniku co przekłada się pozytywnie na sprawność pomp ciepła, ilość cykli nagrzewania zbiornika pompą ciepła i zapewnia maksymalną wydajność.

KIEROWNICE PRZEPŁYWU
Dzięki modelowaniu komputerowemu dowiedliśmy że zaproponowane przez nas kierownice przepływu umożliwiają zachowanie lepszego warstwowanie wody niż w zwykłych buforach bez kierownic lub z kierownicami do góry

■ warstwowanie temperaturowe
■ brak wymieszania w kierunku pionowym
■ maksymalna sprawność w układach z PC

Warunki pracy

 • Zbiorniki KBW pracować w temperaturach do 85˚C (zasilanie kotłem pelletowym) i przy ciśnieniu roboczym max. 3 bar w instalacji C.O. Ciśnienie wody użytkowej przepływającej przez wężownicę to max. 6 bar.

Wymiary

Parametry

300/230

Zbiornik

Pojemność znamionowa
l
500
Pojemność bufora
l
230
Pojemność zbiornika C.W.U.
l
300
Ciśnienie znamionowe zbiornika
MPa
0,3
Ciśnienie znamionowe wężownicy
MPa
0,6
Powierzchnia wężownicy higienicznej
m2
4,8
Pojemność wężownicy higienicznej
l
18,35
Masa (bez wody)
kg
120

Wymiary

550

Wymiar

Średnica [mm]
850
Średnica bez izolacji [mm]
650
A [mm]
245
B [mm]
715
C [mm]
920
D=W2 [mm]
1485
E [mm]
1920
F [mm]
230
G [mm]
480
H [mm]
605
I [mm]
20
S1 [mm]
900
S2 [mm]
1385
W1 [mm]
1045
W2 [mm]
1635

Cechy szczególne

 • Nierdzewna wężownica posiadająca karbowaną ściankę zwiększającą powierzchnię wymiany ciepła, oraz wprawiająca wodę przepływającą w ruch turbulentny dla lepszej wydajności,.
 • Gładka struktura powierzchni wężownicy wykonanej ze stali nierdzewnej zapobiega osiadaniu kamienia i powstawaniu oporów przenoszenia ciepła,
 • Karbowana konstrukcja wężownicy wykazująca właściwości sprężyste co w przypadku dynamicznych zmian ciśnienia związanych z otwieraniem i zamykaniem kranu wywołuje drgania wężownicy i dodatkowo poprawia samooczyszczanie się wężownicy z osadów
 • Dzięki wysokiej burzliwości przepływu w wężownicy oraz krótkiemu czasowi podgrzewania wody użytkowej, wyeliminowana zostaje możliwość zastoin wody i rozwoju bakterii w tym Legionelli,
 • Zbiornik posiada 12 miejsc czujnikowych w 4 wysokościach zbiornika, co eliminuje problem braku miejsca na czujniki pomiarowe dodatkowych źródeł ciepła czy sterowników dodatkowych.
 • Specjalna konstrukcja kierownic strumienia zapewnia uwarstwienie wody i minimalizuje mieszanie wody w zbiorniku
 • Zbiornik posiada 10 króćców przyłączeniowych dla źródeł i odbiorników ciepła
 • Ocieplenie specjalną matą izolacyjną zapewnia bardzo dobre właściwości termiczne, zewnętrzna izolacja jest demontowana co ułatwia transport w wąskich przestrzeniach.

Warunki gwarancji

Firma KOŁTON sp. K. z siedzibą w Jabłonce, ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, jako producent zbiorników wodnych serii B, BW, BWS, KBW- udziela kupującemu gwarancji jakości wyrobu na okres 36 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.

Kupujący zobowiązany jest do:

 • powierzenia instalacji urządzenia uprawnionemu instalatorowi;
 • ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi i montażu;
 • zawiadomienia serwisu fabrycznego o ujawnieniu się wady urządzenia w terminie do 7 dni od jej zaobserwowania.

Niedopełnianie powyższych zobowiązań skutkuje utratą gwarancji.

 1. W przypadku ujawnienia się wady lub wystąpienia usterki, decydującym o jej usunięciu lub wymianie urządzenia jest producent.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu.
 3. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.
 4. Producent wykona obowiązki wynikające z gwarancji niezwłocznie, po zgłoszeniu wady urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie niniejszej karty i dokumentu zakupu.
 5. Producent może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku braku swobodnego dostępu do reklamowanego urządzenia.
 6. Gwarancja dotyczy tylko wyrobów zakupionych i użytkowanych na terytorium Polski.
 7. Udzielona gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Zapytaj o produkt Zbiornik buforowy


  Zapytanie wysłane!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

  mężczyzna

  Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

  Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

  Uruchom formularz