Baza wiedzy

Kotły centralnego ogrzewania w kontekście nowych przepisów

Polityka Unii Europejskiej stara się nie szkodzić środowisku naturalnemu – tak jest i w przypadku kotłów centralnego ogrzewania. Urządzenia te mają stawać się coraz bardziej ekologiczne, a co za tym idzie: spełniać szereg wymagań. Przed zakupem kotła warto zapoznać się dokładnie z europejskimi normami, ale również polskimi aktami prawa oraz tzw. ekoprojektem.
Kotły centralnego ogrzewania w kontekście nowych przepisów

Nowe przepisy dotyczące kotłów (od 1 stycznia 2020)

Od początku tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej 500 kW lub mniejszej, w tym kotłów wchodzących w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Kotły na paliwo stałe przed wprowadzeniem do obrotu muszą być poddane procedurze oceny zgodności unijnymi wymaganiami technicznymi i prawnymi. Jeśli urządzenie jest wyprodukowane poprawnie, otrzyma ono oznakowanie CE oraz deklarację zgodności podpisaną przez producenta. W deklaracji powinny znaleźć się takie dane jak: nazwa i adres producenta, opis i dane identyfikacyjne wyrobu wykorzystującego energię, odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych (jeżeli ma to zastosowanie), odniesienie do innych zastosowanych norm i specyfikacji technicznych (jeżeli ma to zastosowanie), odniesienie do innych przepisów Unii Europejskiej, dotyczących umieszczania oznakowania CE (jeżeli ma to zastosowanie), imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Kocioł powinien być dostarczany wraz z czytelną i zrozumiałą dla każdego instrukcją obsługi.

Tym, co nowe, są też wymogi etykietowania urządzeń – kotły wprowadzone do sprzedaży po 26.09.2019 roku powinny mieć dołączoną etykietę energetyczną.

Co powinno się na niej znaleźć?

Nazwa dostawcy, identyfikator modelu dostawcy, oznaczenie funkcji ogrzewania pomieszczeń, klasa efektywności energetycznej, znamionowa moc cieplna kW, w przypadku kotłów wielofunkcyjnych i kogeneracyjnych, również dodatkowe oznaczenie funkcji podgrzewania wody lub wytwarzania energii elektrycznej.

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz