Aktualności

Kryteria wyboru pompy ciepła KOŁTON

mężczyzna z tabletem

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła firmy KOŁTON?

Pompa ciepła jako inwestycja na wiele lat. Ważne kryteria wyboru

W dobie transformacji energetycznej, odchodzeniu od tradycyjnych źródeł energii, pompy ciepła są rozwiązaniem, które mają znaczący i rosnący udział w produkcji ciepła w budynkach w Polsce. Spory segment rynku opanowały pompy ciepła typu powietrze – woda, a wybór urządzeń i producentów jest ogromny. Spośród tych producentów na polskim rynku mamy producentów krajowych i zagranicznych – których jest większość. Mnogość wyboru, a także „mgła” informacyjna utrudniają decyzję co do zakupu, na który wpływ ma szereg czynników i kryteriów omówionych w punktach. Firma Kołton jako polski producent pomp ciepła przygotowała listę kryteriów, które stanowią doskonałe narzędzie uświadamiające jakie cechy powinna mieć pompa ciepła segmentu premium stosowana w polskim klimacie.

 • Kryterium pochodzenia

Odnosi się do kraju pochodzenia producenta pompy ciepła. Jest to istotne dla osób preferujących produkty. Firma Kołton ma siedzibę w południowej części Polski: pomiędzy Tatrami a pasmem Babiej Góry – w obszarze, gdzie panują jedne z najtrudniejszych warunków w okresie zimowym. Jeżeli tutaj pompy ciepła Kołton sprawują się doskonale to w mniej wymagających obszarach będzie tylko lepiej.

 • Kryterium źródła energii

Istnieją różne typy pomp ciepła, takie jak powietrze – woda, woda – woda czy grunt – woda. Wybór zależy od indywidualnych potrzeb i warunków instalacyjnych. Pompy ciepła Kołton Airkompakt to pompy typu powietrze – woda co oznacza, że podczas pracy pobierają ciepło z powietrza atmosferycznego i przekazują je do instalacji grzewczej w budynku.

 • Kryterium układu chłodniczego

W chłodnictwie i klimatyzacji spotykamy się z terminem obiegu chłodniczego. Układy chłodnicze występują między innymi w chłodziarkach, lodówkach, agregatach wody lodowej, klimatyzatorach i w pompach ciepła. Układ chłodniczy służy do przekazywania energii z otoczenia o niskiej temperaturze do systemu centralnego ogrzewania o wysokiej temperaturze.

Jeżeli mamy do czynienia z obiegiem chłodniczym rozdzielonym pomiędzy jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną mówimy o układzie rozdzielonym – split. Jeżeli cały układ gazowy jest wewnątrz jednostki zewnętrznej mówimy o układzie typu monoblok. Oba te układy charakteryzują się odmiennymi cechami. Pompa ciepła w układzie monoblok ma układ chłodniczy przygotowany w całości przez producenta natomiast pompa ciepła typu split ma układ chłodniczy który jest podłączany przez instalatora ze stosownymi uprawnieniami – jakość wykonania tego połączenia decyduje często o poprawności działania pompy ciepła. Pompy ciepła Kołton Airkompakt to pompy typu monoblok, a każda z nich jest testowana w niskich temperaturach i wysokich wilgotnościach przez producenta w komorze klimatycznej. Do podłączenia nie są wymagane tzw. uprawnienia F-gazowe i takich pomp ciepła nie rejestruje się w systemie w CRO.

 • Kryterium czynnika roboczego

W przypadku pomp ciepła, czynnik chłodniczy służy do przekazywania ciepła ze źródła dolnego (powietrze, woda, grunt itp.) do układu centralnego ogrzewania w budynku. Czynnik chłodniczy jest sprężany i rozprężany w procesie cyklu chłodniczego, co powoduje pobór ciepła z otoczenia o niskiej temperaturze i oddawanie ciepła do ośrodka o wysokiej temperaturze.

Czynniki robocze/chłodnicze dzielimy na naturalne (R717 – amoniak, R290 – propan, R600a – izobutan, R744 – dwutlenek węgla) i syntetyczne (najpopularniejsze z nich to stosowane w pompach ciepła fluorowane czynniki chłodnicze, takie jak R410A, R134a, R407C, R32 itp.). Każdy z tych gazów charakteryzuje się różnymi parametrami: wydajnością, sprawnością, stabilnością i wpływem na środowisko.

W związku z szeroko pojętą polityką dotyczącą ochrony klimatu uznano, że znaczna część czynników syntetycznych zawierających fluor ma zostać wycofana z użycia, stąd rozwój alternatywnych czynników chłodniczych o mniejszym wpływie na środowisko (np. dwutlenek węgla, amoniak, propan) czy czynniki o niskim potencjale globalnego ocieplenia (np. HFO). Wybór odpowiedniego czynnika chłodniczego zależy od wielu czynników, w tym od lokalnych przepisów, dostępności, wydajności i efektywności.

Ważne jest, aby wybrać czynnik chłodniczy, który jest ekologiczny i ma minimalny wpływ na środowisko tak, aby pompa ciepła była zgodna z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska. Propan, który jest nazywany czynnikiem przyszłości stosowany jest w pompach ciepła Kołton Airkompakt.

Właściwości techniczne propanu także są kluczowe dla wydajnej pracy takich urządzeń. Propan cechuje się  małą wrażliwością na wilgoć, nie powoduje korozji elementów pompy ciepła, umożliwia pracę w niskich temperaturach – do około minus 30 stopni na zewnątrz oraz zapewnia wysoką sprawność pracy pompy ciepła, także w niskich temperaturach otoczenia.

 • Kryterium sterowania

Dotyczy sposobu sterowania i zarządzania pompą ciepła. Współczesne pompy ciepła powinny być wyposażone w zaawansowane systemy sterowania, które umożliwiają optymalne wykorzystanie energii.

Sterowanie można rozpatrywać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zarządzanie samym urządzeniem. Drugi z nich to zarządzanie ogrzewaniem.

Pierwsze kryterium, czyli zarządzaniem samym urządzeniem: od jakości takiego sterowania uzależniona jest kultura pracy urządzenia, zabezpieczanie urządzenia przed zachowaniami niedozwolonymi, umiejętność dostosowywania pracy urządzenia do warunków zewnętrznych, sposób przeprowadzania odszraniania wymiennika zewnętrznego, bezawaryjność systemu i żywotność. Na większość opcji użytkownik nie ma wpływu jednak wiedza o funkcjach wewnętrznych realizowanych przez sterownik jest kluczowa dla rozróżnienia urządzeń między tymi, które posiadają oraz tymi, które nie mają wyrafinowanych algorytmów i zabezpieczeń.

Drugie kryterium czyli zarządzanie ogrzewaniem dotyczy tego, w jaki sposób ciepło będzie dostarczane do budynku.

Podstawowymi opcjami sterowania pompą ciepła są opcje sterowania pogodowego, harmonogramów pracy, harmonogramów zmian temperatur, możliwości współpracy z innymi pompami ciepła – tzw. układ kaskadowy albo z innymi urządzeniami (źródłami szczytowymi) np. kotły gazowe, olejowe, pelletowe, rozmaite grzałki. Jeżeli pompa ciepła nie posiada takich opcji to należy uznać, że dla znacznej ilości użytkowników takie sterowanie może okazać się niezadawalające.

Opcje sterownika takie jak: możliwość stopniowanego załączania grzałek, komunikacja z falownikiem fotowoltaiki czy systemem zarządzania energią w budynku także są ważne dla wielu użytkowników i obecnie stają się standardem.

 • Kryterium zdalnego monitorowania urządzenia

Pod pojęciem telemetrii rozumiemy zdolność przesyłania parametrów pompy ciepła na odległość. Daje to możliwość zdalnego podglądu na pracę pompy ciepłą, diagnostyki oraz zmian parametrów pracy. W tym kontekście ważna jest zdolność do akwizycji danych historycznych, co umożliwia analizę okresów wcześniejszych. Pompy ciepła Kołton w oparciu o system TECH eModul dają taką możliwość bezpłatnie.

 • Kryterium temperatur zasilania

Dotyczy zdolności pompy ciepła do dostarczania ciepła do budynku w określonej temperaturze. Pompy ciepła Kołton w szerokim zakresie pracy umożliwiają uzyskiwanie temperatur zasilania do 65oC.

 • Kryterium chłodzenia

Dotyczy zdolności pompy ciepła do dostarczania chłodzenia w okresie letnim. Niektóre pompy ciepła mogą pracować w trybie odwróconym i zapewniać chłodzenie w ciepłych miesiącach. Pompy ciepła Kołton mają taką możliwość.

 • Kryterium wydajności i sprawności

Odnosi się do efektywności energetycznej pompy ciepła. Wyższa wydajność oznacza mniejsze zużycie energii i niższe koszty eksploatacji. Mówi o tym współczynnik COP, który jest podawany w różnych temperaturach zewnętrznych dla rozmaitych temperatur zasilania. W niskich temperaturach zewnętrznych warto zwrócić uwagę na COP dla parametru A-10/W55 lub A-7/W55. Dzięki optymalnym wartościom współczynników COP w takich warunkach należy spodziewać się, że pompy ciepła są w stanie z wysoką efektywnością zagrzać ciepłą wodę użytkową nawet w niskich temperaturach zewnętrznych oraz pracować w instalacjach wysokotemperaturowych. Wiele współczynników COP producenci podają deklaratywnie co oznacza, że nie muszą być takie same w praktyce eksploatacyjnej. Współczynniki COP podawane dla pomp ciepła Kołton są potwierdzone odpowiednimi certyfikatami wydawanymi po badaniach w laboratorium akredytowanym.

Do oceny sprawności pomp ciepła można posłużyć się klasami energetycznymi: są one oznaczone literami od A+++ (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność). Należy uznać, że w klimacie umiarkowanym nie należy stosować pomp o innych klasach niż klasa A+++ i A++. Pompy ciepła Kołton posiadają dwie najwyższe klasy energetyczne A+++ i A++ odpowiednio dla pompy inwerterowej i on-off.

 • Kryterium serwisowe

Dotyczy dostępności i jakości usług serwisowych oferowanych przez producenta lub dostawcę pompy ciepła. Ważne jest, aby wybrać producenta, który oferuje dobrze rozwiniętą sieć serwisową, gwarancję i szybką reakcję na ewentualne usterki lub problemy z urządzeniem. Firma Kołton posiada serwis fabryczny oraz autoryzowany –  to personel przeszkolony i wykonujący odpowiednie czynności serwisowe.

 • Kryterium ceny

Odnosi się do kosztu zakupu i instalacji pompy ciepła. Ceny pomp ciepła mogą się różnić w zależności od producenta, modelu, mocy i dodatkowych funkcji. Ważne jest znalezienie odpowiedniego balansu między jakością a ceną, aby uzyskać optymalne rozwiązanie pod względem wydajności i kosztów. Doświadczenie pokazuje, że wraz z ceną idzie jakość, w związku z tym pompy ciepła o doskonałych parametrach przedstawiają się korzystniej ekonomicznie podczas eksploatacji od pomp tanich/marketowych. Pompy ciepła Kołton Airkompakt wpisują się w ten schemat.

 

 

Przy wyborze pompy ciepła ważne jest uwzględnienie tych różnych kryteriów i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb, warunków lokalnych i preferencji. Dobrze jest również skonsultować się z profesjonalistą lub specjalistą w dziedzinie pomp ciepła, aby uzyskać bardziej szczegółowe i spersonalizowane porady dotyczące wyboru odpowiedniego urządzenia. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami technicznymi firmy Kołton którzy rozwieją wątpliwości dotyczące możliwości instalacji pompy ciepła.

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz