Baza wiedzy

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pn. „Opracowanie prototypów innowacyjnych pomp ciepła dużej mocy ze stopniowaną wydajnością grzewczą, pracujących na ekologicznym czynniku chłodniczym R290” dofinansowany z Funduszy Europejskich” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego produktu na rynek – innowacyjnych pomp ciepła dużej mocy typu powietrze-woda (w przedziale od 20 do 60 kW), ze stopniowaną wydajnością grzewczą, dzięki zastosowaniu systemu co najmniej dwóch sprężarek chłodniczych, pracujących na ekologicznym czynniku chłodniczym R290. Efektem realizacji zleconej w ramach projektu usługi badawczej będzie innowacja produktowa – Beneficjent wdroży opracowane urządzenia do produkcji i sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 488 654,40 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 397 280,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 337 688,00 PLN
Okres realizacji: 01.12.2020 – 15.12.2021

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz