Baza wiedzy

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C
Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie prototypów innowacyjnych pomp ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą, pracujących na ekologicznym czynniku R290, z niskim napełnieniem czynnikiem roboczym”.

Celem projektu jest umożliwienie Firmie PPHU KOŁTON S.C. wdrożenia na rynku krajowym innowacyjnego produktu –– pompy ciepła małej mocy, z modulowaną wydajnością grzewczą, pracującej na ekologicznym czynniku R290, o niskim napełnieniu czynnikiem roboczym (poniżej 0,8 kg).

W wyniku realizacji usługi badawczej we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, PPHU KOŁTON S.C. otrzyma potwierdzenie, iż projektowana pompa ciepła posiada wymagany zakres funkcjonalności, spełnia oczekiwane wymogi jakości i bezpieczeństwa użytkowania, odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe, a Spółka będzie mogła wdrożyć do produkcji innowacyjny i konkurencyjny produkt. Z kolei zakup nowych środków trwałych (maszyna do wykonywania próżni, stanowisko do przemysłowego testowania pomp ciepła), umożliwi zorganizowanie i uruchomienie linii produkcyjnej dla opracowanego produktu.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 r.
Całkowita wartość projektu: 614 311,20 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 324 646,00 zł

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz