flag sk
flag sk
eu

Loading color scheme

Na czym to polega

Wielokrotnie można było usłyszeć o dziesiątkach zalet kotłów klasy 5 - są między innymi energooszczędne, opłacalne oraz wysokowydajne. Jednak Unia Europejska postanowiła pójść o krok dalej i udowodnić, że kotły mogą być jeszcze lepsze. Postanowienie to zawarła w dyrektywie Ecodesign, nazywanej również Ekoprojektem bądź dyrektywą ErP. Kotły grzewcze na paliwo stałe zostały ujęte w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Ecodesign ma wejść w życie dopiero na początku 2020 roku, jednak warto już dzisiaj zapoznać się z podstawowymi zmianami, jakie ma ona wprowadzić. Po co? Ecodesign jest odpowiedzią UE na problem bardzo krótkiej pracy urządzenia z mocą nominalną - oznacza to, że kocioł jest efektywny energetycznie tylko przez niewielką część sezonu. Po jego upływie działa w trybie postoju bądź podtrzymania, co jest niekorzystne zarówno pod względem kosztów dla użytkownika, jak i w aspekcie środowiskowym dotyczącym emisji spalin.

Dyrektywa Ecodesign wprowadza nowe wymagania, które będą musiały spełniać wszystkie kotły grzewcze w 2020 roku. Pozostałe modele zostaną na stałe wycofane w sprzedaży. Istotna jest przede wszystkim kwestia emisji dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

Główne założenia:

Sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza, niż 75% dla kotłów o mocy nominalnej 20 kW lub mniejszej, oraz 77% dla kotłów o mocy znamionowej przekraczającej 20 kW. W dyrektywie zostały również określone wymagania dotyczące emisji tlenku węgla, azotu, organicznych związków gazowych oraz cząstek stałych:

1. Tlenek węgla:

 •    ● kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 500 mg/m3,
 •    ● kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 700 mg/m3.

2. Tlenek azotu:

 •    ● kotły na biomasę - nie więcej niż 200 mg/m3,
 •    ● kotły na paliwa kopalne - nie więcej niż 350 mg/m3.

3. Organiczne związki gazowe:

 •    ● kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 20 mg/m3,
 •    ● kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 30 mg/m3.

4. Cząstki stałe:

 •    ● kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 40 mg/m3,
 •    ● kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 60 mg/m3.

Kotły, które spełnią wszystkie te wymagania otrzymają specjalną etykietę podkreślającą, że to właśnie to urządzenie będzie najbardziej korzystne dla właściciela oraz środowiska naturalnego.

Jeszcze kilkanaście lat temu wyróżniano trzy podstawowe klasy emisyjne kotłów - od 1 do 3 (najlepsza/najwyższa), co określała norma EN 303-5 z 2002 roku. Jednak w ciągu 10 lat przygotowano nowe przepisy, które zostały zawarte w zaktualizowanej normie jeszcze w 2012 roku. Przedstawiły one trzy nowe klasy o bardziej rygorystycznych warunkach emisyjnych: od 3 do 5, gdzie 5 jest klasą najbardziej restrykcyjną, a przez to i najlepszą.

Warto zauważyć, że wiele starszych modeli kotłów nadal nie posiada żadnej klasy w tabliczce znamionowej, ponieważ wcześniej nie było to wymagane. Wyłącznie osoby próbujące uzyskać dotację do zakupu kotła starały się ją uzyskać. Jednak nowa norma już wymusza oznaczenie klasy na każdym kotle, zgodnie z ich stopniem szkodliwości dla środowiska.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać tabliczkę znamionową z klasą 5, kocioł musi spełniać bardzo restrykcyjne warunki, które określa norma EN 303-5:2002. Wśród nich można wymienić między innymi:

 • ● Wartość graniczna emisji CO wynosi nie więcej niż 500 mg/m3 (wcześniej: 3000 mg/m3),
 • ● Wartość graniczna emisji pyłu kopalnianego wynosi nie więcej niż 40 mg/m3 (wcześniej: 125 mg/m3),
 • ●Wartość graniczna emisji gazowych zanieczyszczeń organicznych wynosi nie więcej niż 20 mg/m3 (wcześniej 100 mg/m3).

Są to bardzo duże zmiany, wymuszające na producentach wykorzystanie znacznie bardziej zaawansowanych technologii, a także bardziej restrykcyjnych instrukcji dotyczących paliw, które mogą być spalane. Należy do nich przede wszystkim suchy opał, który może również być samodzielnie dosuszany poprzez wentylację w urządzeniu.

Nowe przepisy obowiązują już od 1 października 2017 roku. Oznacza to, że każdy wyprodukowany kocioł po tej dacie musi być zgodny z wymaganiami emisyjnymi 5 klasy. Wiąże się to z podwyżką nie tylko cen za urządzenie, ale również za dozwolone paliwo.

Ecodesign

Rozporządzenie Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku wprowadziło dyrektywę Ecodesign, która zacznie obowiązywać w 2020 roku. Zostaną wprowadzone dodatkowe przepisy dotyczące sezonowej efektywności energetycznej dla tlenku węgla, azotu, organicznych związków gazowych oraz cząstek stałych.