Zbiorniki buforowe serii B- firmy KOŁTON

bufor_front_render
bufor_rear_render

Firma KOŁTON oferuje klientom najwyższej jakości zbiorniki serii B o pojemności 300, 500, 800 i 1000 litrów służące do akumulacji ciepłej wody centralnego ogrzewania.

Zbiorniki serii B zostały stworzone do współpracy z różnymi źródłami ciepła, pompami ciepła, kotłami pelletowymi, gazowymi, grzałką elektryczną itp. Są dedykowane do pomp ciepła KOŁTON AIRKOMPAKT oraz systemów mieszanych zawierających więcej niż jedno źródło ciepła. Nadają się do rozbudowanych i skomplikowanych instalacji, gdzie oprócz akumulacji ciepła spełniają również rolę sprzęgła hydraulicznego. Wyróżniają się izolacją termiczną o bardzo dobrych parametrach, dwoma króćcami na grzałkę elektryczną dającymi możliwość montażu od przodu lub od tyłu zbiornika, kierownicami zapewniającymi warstwowanie ciepła w zbiorniku i fabrycznie wbudowanym rozwiązaniem umożliwiającym podłączenie do 12 czujników pomiarowych na 4 różnych wysokościach zbiornika.

Zapytaj o produkt

Bojlery i bufory

Bojlery i bufory to ważne elementy systemu grzewczego w budynku. Każdy z nich pełni bardzo istotną funkcję i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całej instalacji. Zbiornik buforowy (bufor) odpowiada za podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Występuje w postaci doskonale zaizolowanego zbiornika z wbudowaną grzałką zasilaną zewnętrznym źródłem ciepła. Zwykle jest nim piec C.O. lub pompa ciepła. Element grzewczy podgrzewa dostarczoną do wewnątrz wodę, która następnie jest wykorzystywana przez mieszkańców. W wielu instalacjach bufor pełni funkcję bojlera, czyli zasobnika C.W.U. Poza tym może być wykorzystywany jako zbiornik solarny, wymiennik ciepła lub zbiornik do przechowywania ciepła wyprodukowanego przez instalację elektryczną.

Zasada działania

Zbiornik bez kierownic strumienia wody / Zbiornik z standardową kierownicą strumienia wody

Zbiornik bez kierownic strumienia wody / Zbiornik z standardową kierownicą strumienia wody

Zbiornik z autorską kierownicą oprac. przez firmę KOŁTON

Zbiornik z autorską kierownicą oprac. przez firmę KOŁTON

Zbiorniki serii B magazynują ciepło w wodzie krążącej w układzie centralnego ogrzewania. Woda podgrzewana przez urządzenie grzewcze jest gromadzona w zasobniku w celu jej dalszego przesyłu do odbiorników ciepła (ogrzewanie podłogowe, grzejniki konwekcyjne, klimakonwektory itp.).

Innowacyjnym rozwiązaniem w zbiornikach B i BW jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanych kierownic strumienia wody grzewczej. Kierownice te wprawiają wodę grzewczą w ruch wirowy od góry zbiornika minimalizując pionowy ruch wody w zbiorniku. Rozwiązanie takie zapewnia jak najlepsze uwarstwienie (stratyfikację) temperatury wody w zbiorniku od góry do dołu. Rozwiązanie to minimalizuje mieszanie się wody w zbiorniku co przekłada się pozytywnie na sprawność pomp ciepła, ilość cykli nagrzewania zbiornika pompą ciepła i zapewnia maksymalną wydajność.

Bufor z  kotłem  na pellet, drewno

W przypadku pracy ze źródłem ciepła na paliwa stałe, rolą zbiornika buforowego jest gromadzenie nadmiaru ciepła, w celu zapewnienia wysokiej sprawności urządzenia grzewczego, minimalizacji cykli pracy kotła. Zbiornik pełni rolę sprzęgła hydraulicznego.

Bufor z pompą ciepła

W przypadku pracy zbiornika w układzie z pompą ciepła podstawową rolą zbiornika jest zapewnienie minimalnego czasu pracy sprężarki w celu zminimalizowania awarii pompy ciepła. Zbiornik pełni rolę bufora a także zapewnia energię cieplną, która jest potrzebna do poprawnego przeprowadzenia procesu odszraniania parownika pompy ciepła, bez udziału grzałki elektrycznej. Bufor ciepła zapewnia stabilizacje temperatury wody wyjściowej na instalacje w przypadku przełączenia się pompy ciepła na cykl podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W okresie letnim może być magazynem chłodu.

Cechy szczególne zbiorników serii B

 • Specjalna konstrukcja kierownic strumienia zapewnia uwarstwienie wody i minimalizuje mieszanie wody w zbiorniku
 • Zbiornik posiada 10 króćców przyłączeniowych dla źródeł i odbiorników ciepła
 • Zbiornik wyposażony jest w 2 wejścia na grzałkę elektryczną umożliwiającą montaż grzałki współpracującej z pompą ciepła tak z przodu jak i z tyłu
 • Zbiornik posiada 12 miejsc czujnikowych w 4 wysokościach zbiornika, co eliminuje problem braku miejsca na czujniki pomiarowe dodatkowych źródeł ciepła czy sterowników dodatkowych.
 • Ocieplenie specjalną matą izolacyjną zapewnia bardzo dobre właściwości termiczne, Zewnętrzna izolacja jest demontowalna co ułatwia transport w wąskich przestrzeniach.

Warunki pracy

Zbiorniki serii B o poj. 300, 500, 800 i 1000 litrów mogą pracować w temperaturach do 85˚̊C (zasilanie kotłem pelletowym) i przy ciśnieniu roboczym max. 3 bar w instalacji C.O. Ciśnienie wody użytkowej przepływającej przez wężownicę to max. 6 bar.

Jak wybrać odpowiedni zbiornik buforowy?

Wybór odpowiedniego zbiornika buforowego ma kluczowe znacznie dla wydajności pracy całej instalacji grzewczej w budynku. Dobór pojemności bufora uzależniony jest od zapotrzebowania obiektu na energię. Oznacza to, że w przypadku domów o dużej powierzchni, wykorzystujących urządzenia grzewcze o wyższej mocy, konieczne jest zainstalowanie zbiornika o większej pojemności. Dzięki dużej uniwersalności – bojlery i bufory mogą współpracować kotłami C.O., pompami ciepła i kolektorami słonecznymi – montaż zbiornika to opłacalna inwestycja pozwalająca zaoszczędzić na ogrzewaniu oraz ograniczyć straty energii cieplnej.

Podłączenie do instalacji wodociągowej

Podłączenie do instalacji wodociągowej należy wykonać zgodnie z PN-76/B-02440.

 

 • jeśli ciśnienie w instalacji wodociągowej przekracza 0,6 [MPa], należy zamontować na niej, przed zbiornikiem, reduktor ciśnienia.
 • od strony wodociągowej należy zamontować zawór zwrotny w celu uniknięcia przepływu wody od strony zbiornika.
 • do króćca doprowadzającego zimną wodę użytkową zamontować trójnik z grupą bezpieczeństwa uwzględniającą naczynko przeponowe i zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,6 [MPa] (zawór bezpieczeństwa musi być dobrany do mocy źródła ciepła).
 • między zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa a także na jego wylocie nie może znajdować się żaden zawór odcinający ani element dławiący przepływ, zawór bezpieczeństwa musi być zamontowany w taki sposób, aby był widoczny wyciek wody.
 • wymiennik z zamontowanym zaworem bezpieczeństwa podłączyć do instalacji wodociągowej.
 • na doprowadzeniu zimnej wody zainstalować zawór odcinający.
 • wyprowadzenie ciepłej wody użytkowej należy podłączyć do króćca, który znajduje się na górnej części wymiennika.

Wymiary

Wymiary

300 l 500 l 800 l 1000 l

Wymiar

Średnica [mm]
750
850
990
990
Średnica bez izolacji [mm]
550
650
790
790
A [mm]
245
245
300
300
B [mm]
625
625
680
680
C [mm]
1005
1005
1060
1338
D=W2 [mm]
1385
1385
1440
1856
E [mm]
1670
1670
1760
2180
F [mm]
230
230
285
285
G [mm]
485
675
710
1126
H [mm]
1185
1135
1190
1606
I [mm]
20
20
20
20

300 500

Zbiornik

Pojemność znamionowa
l
300
500
Ciśnienie znamionowe zbiornika
MPa
0,3
0.3
Ciśnienie znamionowe wężownicy
MPa
0,6
0.6
Temperatura znamionowa
[°C]
95
95
Powierzchnia wężownicy
m2
4,8
4.8
Pojemność wężownicy
l
Stała wydajność C.W.U. przy podgrzewaniu wody od 10 do 45 [°C], przy stałej temperaturze w buforze 65 [°C]
l/h
15
15
Masa (bez wody)
kg
70
90

Warunki gwarancji

Firma KOŁTON sp. K. z siedzibą w Jabłonce, ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, jako producent zbiorników buforowych B oraz BW, udziela kupującemu gwarancji jakości wyrobu na okres 36 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.

Kupujący zobowiązany jest do:

 • powierzenia instalacji urządzenia uprawnionemu instalatorowi;
 • ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi i montażu;
 • zawiadomienia serwisu fabrycznego o ujawnieniu się wady urządzenia w terminie do 7 dni od jej zaobserwowania.

Niedopełnianie powyższych zobowiązań skutkuje utratą gwarancji.

 

 1. W przypadku ujawnienia się wady lub wystąpienia usterki, decydującym o jej usunięciu lub wymianie urządzenia jest producent.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu.
 3. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.
 4. Producent wykona obowiązki wynikające z gwarancji niezwłocznie, po zgłoszeniu wady urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie niniejszej karty i dokumentu zakupu.
 5. Producent może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku braku swobodnego dostępu do reklamowanego urządzenia.
 6. Gwarancja dotyczy tylko wyrobów zakupionych i użytkowanych na terytorium Polski.
 7. Udzielona gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Zapytaj o produkt Zbiornik buforowy


  Zapytanie wysłane!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

  mężczyzna

  Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

  Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

  Uruchom formularz