Baza wiedzy

Czego dotyczy program „Czyste powietrze”?

Zanieczyszczenie środowiska jest palącym problemem na całym świecie. Mowa tu o zanieczyszczeniu gleby, wód oraz powietrza. Z tego powodu rządy wszystkich krajów, w tym także Polski, często decydują się na wdrażanie różnego rodzaju programów, które mają na celu poprawę tej sytuacji. Jednym z nich jest program „Czyste powietrze”. Czy wiesz, na czym on polega oraz czy możesz z niego skorzystać?
Czego dotyczy program

Na czym polega program „Czyste powietrze”?

Program „Czyste powietrze”, jak sama nazwa wskazuje, został stworzony przede wszystkim po to, aby możliwa była poprawa jakości powietrza w kraju. Słowem, chodzi o stworzenie możliwości do zminimalizowania smogu. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez gospodarstwa domowe.

Aby możliwa była realizacja powyższych założeń, rząd oferuje dofinansowania do:

  • zakupu oraz montażu nowoczesnych instalacji grzewczych (np. pompy ciepła) wraz z demontażem starych i nieefektywnych źródeł ciepła,
  • przeprowadzenia w domach prac termoizolacyjnych, które wpłyną na ulepszenie ich efektywności energetycznej (np. wymiana stolarki okiennej, docieplenie).

Przewidziany budżet wynosi aż 103 miliardy złotych, a sam program ma być prowadzony od 2018 roku do aż 2030 roku. Warto jednak zaznaczyć, że podpisanie umowy o dofinansowanie może nastąpić najpóźniej 31 grudnia 2027 roku. Maksymalnie można uzyskać nawet 37 tysięcy złotych.

Czego dotyczy program

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli:

  • jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także
  • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że beneficjentem programu mogą być tylko osoby fizyczne, a więc z tego kręgu wyłączono przedsiębiorców, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Co istotne, dochód beneficjenta nie może przekraczać 100 000 w skali roku. Jeżeli jednak chcesz uzyskać wyższe dofinansowanie, pod uwagę bierze się przecięty miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie może przekraczać on 1564 zł, zaś w jednoosobowym 2189 zł.

Jak stać się beneficjentem programu „Czyste powietrze”?

Pomoc można uzyskać w formie dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Aby otrzymać środki finansowe, należy złożyć wniosek przez Internet, osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem banku. Oczywiście najszybszą metodą jest wypełnienie formularza poprzez stronę rządową. Co istotne, złożenie wniosku jest wolne od opłat. Pisma są rozpatrywane w sposób ciągły, przy czym następuje to do 90 dni od dnia złożenia. Warto jednak skrupulatnie wypełnić wszelkie informacje wymagane w formularzu, ponieważ potencjalne braki lub błędy mogą spowodować znaczne wydłużenie całej procedury.

Zachęcamy przede wszystkim do wymiany starych instalacji grzewczych na pompy ciepła. Jest to jedno z przedsięwzięć finansowanych w ramach programu „Czyste powietrze”.

Chłodzenie aktywne – zamiennik klimatyzacji

Jeżeli chodzi natomiast o chłodzenie aktywne, to istotnym elementem takiego systemu chłodzenia jest sprężarka, dzięki której odwrócony zostaje obieg czynnika chłodniczego zwykle idącego w parze z pracą sprężarki. Tego typu rozwiązanie chłodzące stosuje się z reguły w powietrznych pompach ciepła i pompach ciepła powietrze-woda, które nie są w stanie ochłodzić pomieszczeń na sposób pasywny. System ten jest droższy w utrzymaniu od systemu pasywnego, jednak jest od niego bardziej efektywny, bowiem działa niczym klimatyzacja, podczas gdy system pasywny jest w stanie ochłodzić temperaturę jedynie o kilka stopni. Dlatego jeżeli chcemy mieć pełną kontrolę nad temperaturą powietrza i wilgotnością w pomieszczeniach latem, warto wybrać wysokotemperaturową pompę ciepła powietrze-woda z opcją chłodzenia aktywnego.

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz