Loading color scheme

ecomatix 2

Pompa ciepła wyposażona została w innowacyjny, dedykowany do niej algorytm odszraniania parownika, który po oblodzeniu się wymiennika, powoduje załączenie pracy rewersyjnej.

Wykorzystanie dedykowanego algorytmu odszraniania jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w porównaniu z "czasowym" załączeniem, co w wielu sytuacjach powoduje częstsze, niepotrzebne odwracanie obiegu, a zarazem marnowanie ciepła. Tryb rewersyjny jest wykorzystywany również w okresie letnim do pracy na potrzeby chłodzenia budynków.

Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok to nowoczesne, przyjazne środowisku oraz ekonomiczne urządzenie grzewcze posiadające czynnik chłodniczy R290.

Urządzenie zbudowane z najlepszych jakościowo podzespołów dostępnych na światowym rynku, posiada szereg zabezpieczeń ciśnieniowych oraz przeciw zamrożeniowych powodując, iż jest niezwykle bezpieczne w użytkowaniu.

Jednym z atutów pompy ciepła jest jej cicha praca, dzięki odpowiedniej izolacji komory agregatu oraz zastosowaniu wentylatora o płynnie regulowanej prędkości obrotowej. Urządzenie charakteryzuje także nowoczesny i estetyczny design.

Pompa ciepła
Zalety
 • Niskie ciśnienie tłoczenia powoduje mniejsze zużycie energii, niższy hałas oraz dłuższą żywotność sprężarki,
 • Wysoka temperatura skraplania przy niższych ciśnieniach w porównaniu z innymi stosowanymi obecnie czynnikami chłodniczymi,
 • Wysokie COP nawet do 4.2 ze względu na dobre właściwości fi zyko-chemiczne czynnika roboczego,
 • Brak konieczności rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO),
 • Czynnik R290 (propan) o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej(ODP=0) oraz bardzo niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP=3).
 • Możliwość automatycznego załączenia dodatkowych źródeł ciepła: grzałki elektrycznej, kotła na pellet, kotła gazowego lub olejowego,
 • Wbudowane urządzenie obniżające prąd rozruchowy Soft-Start,
 • Sterownik z intuicyjnym menu z możliwością sterowania przez Internet lub za pomocą aplikacjina urządzeniu mobilnym, dostarczony przez fi rmę TECH Sterowniki
 • Możliwość rozbudowania zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego o UPS (dla obszarów o długich i częstych okresach braku zasilania elektrycznego),
 • Możliwość zastosowania urządzenia dla domów jednorodzinnych, usługowych, użyteczności publicznej lub w kaskadzie pomp ciepła w konfi guracji z kotłem pelletowym,
 • Pompa obiegowa z płynną regulacją wydajności w standardzie,
 • Możliwość pracy w kaskadzie do 6 urządzeń,
 • Wbudowany czujnik kolejności i zaniku faz prądu elektrycznego
 • Zastosowanie najlepszych podzespołów dostępnych na rynku:

Pompa ciepła
 • Sprężarka Copeland dostosowana do pracy z czynnikiem chłodniczym R290,
 • Elektroniczny zawór rozprężny utrzymujący maksymalną wydajność pompy w zmiennych warunkach pracy,
 • Wymiennik ciepła z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
 • Parownik zaprojektowany do warunków klimatycznych Europy Środkowej, o szerszym rozstawie lamel, minimalizujący częstotliwość odszraniania,
 • Cichy wentylator z łopatkami w kształcie "sowich piór" minimalizującymi hałas.

UKŁAD HYBRYDOWY łączy dwa źródła ciepła: kocioł na pellet oraz pompę ciepła

Jest to proste rozwiązanie dla ogrzewania domu jednorodzinnego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podstawowym źródłem ciepła jest energooszczędna pompa ciepła.

Sterowanie układem jest wykonywane przez sterownik pompy ciepła, który ma możliwość współpracy ze sterownikiem kotła na pellet:
 • Jeżeli COP pompy ciepła jest mniejsze od wartości ustawionej, to kocioł na pellet przejmuje funkcję ogrzewania.
 • Jeżeli pracujący kocioł na pellet nie dostarcza wymaganej mocy grzewczej, to załącza się dodatkowo pompa ciepła.

Jako jedyny producent w Europie przedstawiamy układ hybrydowy, który w całości korzysta z odnawialnych źródeł energii:
 • Powietrzna pompa ciepła z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R2902
 • Kocioł na pellet posiadający certyfi kat Eko Projekt

Wraz z zaostrzającymi się przepisami budowlanymi konieczne będzie wykorzystywanie do ogrzewania odnawialnych źródeł energii, które obniżają zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz końcową budynku.

Pompa ciepła opracowana we współpracy z AGH w Krakowie.

Legenda