Baza wiedzy

Gdzie można zamontować pompę ciepła?

Domy zaopatrzone w pompy ciepła to przyszłość, do której warto dążyć. Urządzenia grzewcze tego rodzaju nie tylko nie mają negatywnego wpływu na środowisko tak jak inne źródła ciepła, które bazują na spalaniu paliw kopalnych, ale osiągają jednocześnie najwyższe klasy energetyczne spośród wszystkich dostępnych sprzętów.
Gdzie można zamontować pompę ciepła?

Domy zaopatrzone w pompy ciepła to przyszłość, do której warto dążyć.

Urządzenia grzewcze tego rodzaju nie tylko nie mają negatywnego wpływu na środowisko tak jak inne źródła ciepła, które bazują na spalaniu paliw kopalnych, ale osiągają jednocześnie najwyższe klasy energetyczne spośród wszystkich dostępnych sprzętów. Należy również wspomnieć, że instalacja nie wymaga wygospodarowania odrębnego pomieszczenia (tak jak ma to miejsce w przypadku kotłów grzewczych), jak również nie ustanowiono prawnych wytycznych określających docelowe położenie pompy ciepła w budynku. Nie oznacza to jednak, że mamy pełną dowolność w jej montażu. Bardzo ważne jest, chociażby zabezpieczenie systemu przed szkodliwymi czynnikami czy komfortowy dostęp do głównych podzespołów na wypadek ewentualnej awarii. Gdzie w takim razie należy umieścić pompę ciepła?

Gdzie można zamontować pompę ciepła?

Jak specyfika pracy pompy ciepła wpływa na jej umiejscowienie?

Aby uzyskać optymalne połączenie z instalacją dolnego źródła, najkorzystniej zamontować pompę ciepła na zewnętrznej ścianie domu, na dachu bądź na ziemi tuż obok obiektu. Trzeba jednak pamiętać, że producenci przewidują minimalną odległość urządzenia od budynku – zwykle wartość ta powinna wynosić nie mniej niż 20-30 cm. Zapewnienie odstępu umożliwia bowiem swobodną cyrkulację powietrza, a w efekcie wydajne pobieranie ciepła. Istotne jest również to, aby agregat nie sąsiadował bezpośrednio z przeszkodami (np. krzewami, balkonami, urządzeniami rekreacyjnymi), które mogą ograniczać przepływ powietrza.

Warto umieścić pompę pod zadaszeniem, co najmniej 30-50 cm nad ziemią, aby opady śniegu nie unieruchomiły wentylatora, a skroplona woda nie gromadziła się podczas mrozów, grożąc uszkodzeniem urządzenia. Należy także unikać montażu agregatu bezpośrednio nad ciągami komunikacyjnymi, chodnikami, tarasami oraz balkonami – woda spływająca z agregatu podczas cykli odszraniania będzie na nich zamarzać, a przez to stwarzać ryzyko nabawienia się kontuzji. Do zamontowania pompy na odpowiedniej wysokości można użyć zarówno dedykowanych stelaży, jak i własnych konstrukcji (np. betonowego fundamentu).

Hałas a miejsce montażu pompy ciepła

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na granicy posesji poziom ciśnienia akustycznego nie może przekraczać 40 dB(A) w nocy oraz 50 dB(A) w dzień. Zdarza się jednak, że jednostka zewnętrzna generuje jeszcze wyższe wartości hałasu – wówczas urządzenie należy zainstalować w odpowiedniej odległości od krańców działki. Jeśli pompa wytwarza ciśnienie na poziomie 60 dB(A), powinna znaleźć się minimum 4 m od granicy posesji – pod warunkiem, że jednostka została ulokowana z dala od ścian budynku. W przeciwnym razie dystans powinien zostać zwiększony do 6 m. Warto jednak zaznaczyć, że produkowane przez firmę Kołton pompy ciepła powietrze-woda odznaczają się niezwykle cichą kulturą pracy, co zawdzięczają m.in. izolacji akustycznej komory agregatu oraz specjalnie zaprojektowanemu wentylatorowi. Na dodatek zaopatrzono je w tryb nocny umożliwiający wyciszenie, dzięki czemu hałas nie stanowi ograniczenia przy wyborze miejsca montażu systemu.
Zobacz więcej

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz