Baza wiedzy

Jakie parametry należy wziąć pod uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Możliwość czerpania darmowej energii sprawia, że coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup pompy ciepła. Jednak opłacalność inwestycji będzie zależała od parametrów danej pompy oraz tego, ile energii jest w stanie pozyskiwać. Jeśli zastanawiasz się nad tym sposobem ogrzewania, przeczytaj nasz poradnik.
Jakie parametry należy wziąć pod uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Zapotrzebowanie mocy na ciepło

Wybór pompy ciepła należy zacząć od tego, jakie ma ona zaspokajać potrzeby. Może służyć jedynie do ogrzewania budynku lub stanowić także element wentylacji z odzyskiem ciepła. Znaczenie ma również rodzaj instalacji grzewczej oraz to, czy dom jest w trakcie budowy, czy został już postawiony. Na podstawie powierzchni wylicza się kubaturę budynku i roczne zużycie wody. Trzeba przy tym uwzględnić m.in. rodzaj i jakość izolacji cieplnej oraz średnie temperatury panujące w danym regionie. Pompa ciepła musi całkowicie pokrywać zapotrzebowanie na energię danego budynku. Według tych informacji dobiera się odpowiednią moc, długość pętli ogrzewania podłogowego lub rodzaj grzejników do poszczególnych pomieszczeń. Obliczenie zapotrzebowania jest dość problematyczne nie tylko ze względu na szczegóły techniczne, ale także przez różne przyzwyczajenia mieszkańców.

Jakie parametry należy wziąć pod uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Wydajność pompy

Jest to parametr zależny od tego, do jakich warunków pompa została przystosowana. Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej mocy obliczeniowej, pozyskiwana energia może okazać się niewystarczająca. Efektywność ciepła pompy określa współczynnik wydajności cieplnej COP, który informuje o stosunku między mocą grzewczą pompy ciepła a mocą elektryczną napędu sprężarki. Zazwyczaj podaje się go dla parametrów 0oC temperatury na wejściu z dolnego źródła i 35oC na zasilaniu systemu grzewczego. Efektywność pompy jest tym większa, im niższa jest różnica między temperaturą na wejściu do pompy a temperaturą zasilania systemu grzewczego. Największą efektywność uzyskuje się więc z niskoparametrowym systemem grzewczym i z dolnym źródłem wykazującym wysoką średnią temperaturę na przestrzeni roku.

Najwyższą temperaturę oscylującą od 8 do 12oC ma woda gruntowa, jednak na taką pompę mogą sobie pozwolić tylko właściciele działek z określonymi ciekami wodnymi. Temperatura gruntu w zależności od głębokości ma do 5oC, jednak jest dość stabilna. Natomiast powietrze waha się w granicach -20 do 30oC. Choć w tym przypadku są największe rozbieżności, najtaniej wychodzi instalacja.

Moc grzewcza i elektryczna

Moc grzewcza to ilość energii cieplnej, jaką sprężarka może dostarczyć do instalacji. Określa się ją wartością Pg. Może ona odpowiadać maksymalnemu zapotrzebowaniu na ciepło, co pozwoli pompie skutecznie ogrzewać dom także przy najniższych temperaturach. Jednak wraz ze wzrostem pompa będzie zużywała więcej energii. Pg może także odpowiadać około 70% maksymalnego zapotrzebowania. To z kolei wymaga podłączenia dodatkowych urządzeń grzewczych, które będą wspierać działanie pompy w razie potrzeby. Natomiast moc elektryczną podaje się jako Pe. Część energii do działania urządzenie pobiera z dolnego źródła. Pełna sprawność pompy wymaga jednak około 25% energii elektrycznej. Niski wskaźnik Pe wskazuje więc tańszą eksploatację urządzenia.
Zobacz więcej

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz