Zbiorniki buforowe KOŁTON seria B

bufor_rear_render

Firma KOŁTON oferuje klientom najwyższej jakości zbiorniki serii B o pojemności 300, 500, 750 i 1000 litrów służące do akumulacji ciepłej wody centralnego ogrzewania.

Zbiorniki serii B zostały stworzone do współpracy z różnymi źródłami ciepła, pompami ciepła, kotłami pelletowymi, gazowymi, grzałką elektryczną itp. Są dedykowane do pomp ciepła KOŁTON oraz systemów mieszanych zawierających więcej niż jedno źródło ciepła. Nadają się do rozbudowanych i skomplikowanych instalacji, gdzie oprócz akumulacji ciepła spełniają również rolę sprzęgła hydraulicznego. Wyróżniają się izolacją termiczną o bardzo dobrych parametrach, dwoma króćcami na grzałkę elektryczną dającymi możliwość montażu od przodu lub od tyłu zbiornika, kierownicami zapewniającymi warstwowanie ciepła w zbiorniku i fabrycznie wbudowanym rozwiązaniem umożliwiającym podłączenie do 12 czujników pomiarowych na 4 różnych wysokościach zbiornika.

Zapytaj o produkt

Zasada działania

Zbiorniki serii B magazynują ciepło w wodzie krążącej w układzie centralnego ogrzewania. Woda podgrzewana przez urządzenie grzewcze jest gromadzona w zasobniku w celu jej dalszego przesyłu do odbiorników ciepła (ogrzewanie podłogowe, grzejniki konwekcyjne, klimakonwektory itp.).

Bufor z  kotłem  na pellet, drewno

W przypadku pracy ze źródłem ciepła na paliwa stałe, rolą zbiornika buforowego jest gromadzenie nadmiaru ciepła, w celu zapewnienia wysokiej sprawności urządzenia grzewczego, minimalizacji cykli pracy kotła. Zbiornik pełni rolę sprzęgła hydraulicznego.

Bufor z pompą ciepła

W przypadku pracy zbiornika w układzie z pompą ciepła podstawową rolą zbiornika jest zapewnienie minimalnego czasu pracy sprężarki w celu zminimalizowania awarii pompy ciepła. Zbiornik pełni rolę bufora a także zapewnia energię cieplną, która jest potrzebna do poprawnego przeprowadzenia procesu odszraniania parownika pompy ciepła, bez udziału grzałki elektrycznej. Bufor ciepła zapewnia stabilizacje temperatury wody wyjściowej na instalacje w przypadku przełączenia się pompy ciepła na cykl podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W okresie letnim może być magazynem chłodu.

Zbiornik wodny KOŁTON- lepszy, dzięki modelowaniu komputerowemu

Zbiornik bez kierownic strumienia wody / Zbiornik z standardową kierownicą strumienia wody

Zbiornik z autorską kierownicą oprac. przez firmę KOŁTON

Innowacyjnym rozwiązaniem w zbiornikach marki KOŁTON jest zastosowanie specjalnie zaprojektowanych kierownic strumienia wody grzewczej. Kierownice te wprawiają wodę grzewczą w ruch wirowy od góry zbiornika minimalizując pionowy ruch wody w zbiorniku. Rozwiązanie takie zapewnia jak najlepsze uwarstwienie (stratyfikację) temperatury wody w zbiorniku od góry do dołu. Rozwiązanie to minimalizuje mieszanie się wody w zbiorniku co przekłada się pozytywnie na sprawność pomp ciepła, ilość cykli nagrzewania zbiornika pompą ciepła i zapewnia maksymalną wydajność.

KIEROWNICE PRZEPŁYWU
Dzięki modelowaniu komputerowemu dowiedliśmy że zaproponowane przez nas kierownice przepływu umożliwiają zachowanie lepszego warstwowanie wody niż w zwykłych buforach bez kierownic lub z kierownicami do góry

■ warstwowanie temperaturowe
■ brak wymieszania w kierunku pionowym
■ maksymalna sprawność w układach z PC

Cechy szczególne zbiorników serii B

 • Specjalna konstrukcja kierownic strumienia zapewnia uwarstwienie wody i minimalizuje mieszanie wody w zbiorniku
 • Zbiornik posiada 10 króćców przyłączeniowych dla źródeł i odbiorników ciepła
 • Zbiornik wyposażony jest w 2 wejścia na grzałkę elektryczną umożliwiającą montaż grzałki współpracującej z pompą ciepła tak z przodu jak i z tyłu
 • Zbiornik posiada 12 miejsc czujnikowych w 4 wysokościach zbiornika, co eliminuje problem braku miejsca na czujniki pomiarowe dodatkowych źródeł ciepła czy sterowników dodatkowych.
 • Ocieplenie specjalną matą izolacyjną zapewnia bardzo dobre właściwości termiczne, Zewnętrzna izolacja jest demontowalna co ułatwia transport w wąskich przestrzeniach.

Warunki pracy

Zbiorniki serii B o poj. 300, 500, 750 i 1000 litrów mogą pracować w temperaturach do 85˚̊C (zasilanie kotłem pelletowym) i przy ciśnieniu roboczym max. 3 bar w instalacji C.O. Ciśnienie wody użytkowej przepływającej przez wężownicę to max. 6 bar.

Jak wybrać odpowiedni zbiornik buforowy?

Wybór odpowiedniego zbiornika buforowego ma kluczowe znacznie dla wydajności pracy całej instalacji grzewczej w budynku. Dobór pojemności bufora uzależniony jest od zapotrzebowania obiektu na energię. Oznacza to, że w przypadku domów o dużej powierzchni, wykorzystujących urządzenia grzewcze o wyższej mocy, konieczne jest zainstalowanie zbiornika o większej pojemności. Dzięki dużej uniwersalności – bojlery i bufory mogą współpracować kotłami C.O., pompami ciepła i kolektorami słonecznymi – montaż zbiornika to opłacalna inwestycja pozwalająca zaoszczędzić na ogrzewaniu oraz ograniczyć straty energii cieplnej.

Wymiary

Parametry

300 500 750 1000

Zbiornik

Pojemność znamionowa
l
300
500
750
1000
Ciśnienie znamionowe zbiornika
MPa
0,3
0.3
0.3
0.3
Temperatura znamionowa
[°C]
95
95
95
95
Masa (bez wody)
kg
60
90
110
130

Wymiary

300 l 500 l 750 l 1000 l

Wymiar

Średnica [mm]
750
850
990
990
Średnica bez izolacji [mm]
550
650
790
790
A [mm]
245
245
270
270
B [mm]
625
625
680
680
C [mm]
1005
1005
1030
1308
D=W2 [mm]
1385
1385
1410
1826
E [mm]
1670
1670
1730
2150
F [mm]
230
230
255
255
G [mm]
485
675
680
1096
H [mm]
1185
1135
1160
1576
I [mm]
20
20
20
20
S1 [mm]
260
325
320
408
S2 [mm]
520
565
620
788
W1
625
795
800
1216

Podłączenie do instalacji wodociągowej

Podłączenie do instalacji wodociągowej należy wykonać zgodnie z PN-76/B-02440.

 • jeśli ciśnienie w instalacji wodociągowej przekracza 0,6 [MPa], należy zamontować na niej, przed zbiornikiem, reduktor ciśnienia.
 • od strony wodociągowej należy zamontować zawór zwrotny w celu uniknięcia przepływu wody od strony zbiornika.
 • do króćca doprowadzającego zimną wodę użytkową zamontować trójnik z grupą bezpieczeństwa uwzględniającą naczynko przeponowe i zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 0,6 [MPa] (zawór bezpieczeństwa musi być dobrany do mocy źródła ciepła).
 • między zbiornikiem a zaworem bezpieczeństwa a także na jego wylocie nie może znajdować się żaden zawór odcinający ani element dławiący przepływ, zawór bezpieczeństwa musi być zamontowany w taki sposób, aby był widoczny wyciek wody.
 • wymiennik z zamontowanym zaworem bezpieczeństwa podłączyć do instalacji wodociągowej.
 • na doprowadzeniu zimnej wody zainstalować zawór odcinający.
 • wyprowadzenie ciepłej wody użytkowej należy podłączyć do króćca, który znajduje się na górnej części wymiennika.

Warunki gwarancji

Firma KOŁTON sp. K. z siedzibą w Jabłonce, ul. Sosnowa 2, 34-480 Jabłonka, jako producent zbiorników buforowych B oraz BW, udziela kupującemu gwarancji jakości wyrobu na okres 36 miesięcy, licząc od daty sprzedaży.

Kupujący zobowiązany jest do:

 • powierzenia instalacji urządzenia uprawnionemu instalatorowi;
 • ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi i montażu;
 • zawiadomienia serwisu fabrycznego o ujawnieniu się wady urządzenia w terminie do 7 dni od jej zaobserwowania.

Niedopełnianie powyższych zobowiązań skutkuje utratą gwarancji.

 

 1. W przypadku ujawnienia się wady lub wystąpienia usterki, decydującym o jej usunięciu lub wymianie urządzenia jest producent.
 2. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu.
 3. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.
 4. Producent wykona obowiązki wynikające z gwarancji niezwłocznie, po zgłoszeniu wady urządzenia do autoryzowanego punktu serwisowego lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie niniejszej karty i dokumentu zakupu.
 5. Producent może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku braku swobodnego dostępu do reklamowanego urządzenia.
 6. Gwarancja dotyczy tylko wyrobów zakupionych i użytkowanych na terytorium Polski.
 7. Udzielona gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
Zapytaj o produkt Zbiornik buforowy


  Zapytanie wysłane!

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

  mężczyzna

  Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

  Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

  Uruchom formularz