Baza wiedzy

O czym mówi dyrektywa Ecodesign?

Z uwagi na prowadzącą do powstawania smogu i degradacji środowiska naturalnego emisję gazów cieplarnianych do atmosfery Unia Europejska narzuca na państwa członkowskie liczne nakazy mające na celu walkę ze zmianami klimatu. Jedną z nich jest obowiązująca od początku 2020 roku dyrektywa Ecodesign. Czym jest ten dokument? Jakie są jego założenia? O tym w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury.
Eco design

Czym jest dyrektywa Ecodesign?

Ecodesign, nazywana również Ekoprojektem, to unijna dyrektywa dotycząca wymagań energetyczno-emisyjnych dla produkowanych współcześnie kotłów C.O.. Jest to główny wyznacznik wydajności oraz efektywności nowych pieców. Po wejściu w życie dokumentu, czyli od 1 stycznia 2020 roku, producenci mogą dostarczać na rynek wyłącznie urządzenia zgodne z postanowieniami Ekoprojektu. Aby otrzymać ogólnoeuropejski certyfikat, kocioł musi nie tylko spełniać surowe przepisy emisyjne (zawarte w normie PN-EN 303-5:2012), ale także zasady związane z sezonową efektywnością energetyczną.

Wprowadzenie dyrektywy Ecodesign to odpowiedź na popularny problem pieców działających z mocą nominalną przez bardzo krótki czas. Takie urządzenia nie zapewniają optymalnej wydajności w całym sezonie grzewczym, przez co ich użytkowanie jest nieefektywne energetycznie. Co więcej, prowadzi też do wyższych kosztów eksploatacji. Kotły na ekogroszek z certyfikatem Ecodesign eliminują kłopot niskiej efektywności pracy, co przekłada się na niższe koszty energii oraz brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Główne założenia dyrektywy Ecodesign

Dyrektywa Ecodesign wprowadziła nowe wymagania, które muszą spełniać kotły wyprodukowane po 1 stycznia 2020 roku. Dotyczą one minimalnej sprawności urządzenia oraz dozwolonej emisyjności zanieczyszczeń w trakcie całego sezonu grzewczego, czyli przez okres 5-6 miesięcy w roku. Zgodnie z założeniami Ekoprojektu piece o mocy nominalnej ≤ 20 kW muszą zapewniać efektywność energetyczną na poziomie minimum 75%. Podczas użytkowania kotłów o większej mocy jest to 77%. Jednocześnie stopień emisji tlenku węgla w nowoczesnych piecach z podajnikiem nie może przekraczać 500 mg/m³. W przypadku tlenku azotu to 200 mg/m³, organicznych związków gazowych 20 mg/m³, natomiast cząstek stałych nie więcej niż 40 mg/m³.

mężczyzna

Nie wiesz jak dopasować właściwe rozwiązanie?

Określ swoje potrzeby, a my dobierzemy rozwiązanie dla Twojej inwestycji.

Uruchom formularz